Beknopte definitie:

Zelfredzaam kunnen werken met oog voor nauwkeurigheid, ordelijkheid en efficiëntie. Zelf een oplossing of aanzet hiertoe (eigen visie) kunnen bedenken vooraleer anderen te raadplegen.

Kernwoorden:

 • Zelfredzaam
 • Nauwkeurig, efficiënt, gestructureerd
 • Eigen visie
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig kunnen oordelen

Gedragsindicatoren:

 • Kunnen werken met minimale ondersteuning van anderen / zelfredzaam werken
 • Taken nauwkeurig en efficiënt uitvoeren rekening houdend met voorschriften en procedures
 • Zorg dragen voor materiaal / werkplek ordelijk achterlaten
 • Kan structuur aanbrengen in de eigen taken en deze afwerken
 • Kan beoordelen wanneer hij/zij zelf kan beslissen en wanneer de leidinggevende moet geraadpleegd worden
 • Eerst zelf een oplossing proberen vooraleer anderen te raadplegen / in nieuwe of onbekende situaties oplossingen kunnen afwegen
 • Ontwikkelt een eigen visie en spreek deze uit
 • Draagt verantwoordelijkheid voor beslissingen en acties

Relatie met andere competenties:

 • Leervermogen
 • Initiatiefname
 • Flexibiliteit

Ontwikkeltips:

 • Observeer een collega die zeer goed zelfstandig kan werken. Wat doet hij/zij anders als jou? Wat kan je hiervan op je eigen werk toepassen?
 • Ontwikkel je zelfstandigheid eerst in taken waarin je al goed bent. Tracht hierin autonomer te worden door hulpmiddelen te ontwikkelen (checklist, notities, …) waardoor je steeds minder de hulp van anderen moet inroepen.
 • Tracht in situaties waarin je met een obstakel geconfronteerd wordt alvast een aantal mogelijke oplossingen te bedenken die je vervolgens met een collega bespreekt.
 • Spreek met je leidinggevende af in welke situaties je autonoom een beslissing mag nemen en welke situaties je best samen overloopt.
 • Wees alert voor fouten en stel zelf maatregelen voor.