Uitleg over project?

Situering

Het aantal fysieke winkels neemt af. De rol van de winkel wijzigt als gevolg van onder meer groeiende e-commerce, digitalisering, AI en vergrijzing. Ook de rol van de medewerker in retail wijzigt van generalist naar specialist. Hoe ziet de functie van een retailmedewerker er vandaag uit en hoe evolueert dit anno 2030? Welke competenties hebben retailmedewerkers nodig en hoe kunnen we hen ondersteunen om deze competenties te ontwikkelen? Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan.

Methodiek

Het beschrijven van de ‘as is’-situatie wordt gebaseerd op desk research en diepte-interviews met experten. Het voorspellen van de ‘to be’-situatie gebeurt via een trendanalyse, diepte-interviews, focusgroepen en een online sectorbevraging bij retailers.

Uit dit vooronderzoek, dat we uitvoerden samen met partner PMO, bleek dat de competenties waarop meer moet worden ingezet binnen de retailsector voornamelijk soft skills zijn. De competenties veerkracht, leervermogen, commercieel inzicht en flexibiliteit zijn vandaag de dag onvoldoende aanwezig bij retailmedewerkers, dat terwijl dit net zeer cruciale competenties zijn die retailers nodig hebben voor het succesvol uitbouwen van hun winkel (beoordeling door 232 personen die actief zijn in de retail, in Vlaanderen). Vervolgens hebben we workshops en lesmethodieken ontwikkeld om de future skills te ontwikkelen bij retailmedewerkers.

Doelgroep

We richten ons in eerste instantie op retailondernemers met minstens 5 en maximum 30 medewerkers in Vlaanderen (primaire doelgroep). Als secundaire doelgroep benaderen we 3 relevante partijen die sterk flankerend werken aan de primaire doelgroep:

  • selectie/HR-bureaus die zich richten op retailprofielen, Zij staan immers voor een groot deel in voor de instroom van retailprofielen in de retailsector.
  • belangenorganisaties (Unizo, Retaildetail, Comeos). Een groot aantal retailers zijn verbonden aan deze organisaties waarbij er een goede informatie-uitwisseling is over zowel de noden als inzichten. Zo worden er lerende netwerken, workshops en seminaries aangeboden. Deze organisaties zijn permanent op zoek naar nieuwe inzichten en handvaten voor de snel veranderende situatie in de retail.
  • verstrekkers van retailopleidingen of verwante cursussen (Syntra, Voka, PXL Graduaatsopleiding)
  • Beleidsorganisaties: overheden en diensten die instaan voor het beleidsondersteunende maatregelen vb. VDAB, Vlaamse overheid (flexijobs) .

Door de secundaire doelgroep mee te betrekken beogen we het vergroten en versterken van de impact op de primaire doelgroep enerzijds en een rechtstreekse impact op hun eigen werking anderzijds.

https://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Innovatief-ondernemen/Retailjobs-of-the-future-Welke-10-medewerkersprofielen-heeft-een-Vlaamse-retailonderneming-met-maximaal-30-werknemers-nodig-anno-2030.html

Focus op drie rollen in retail

Rol 1: Medewerkers op winkelvloer

De persoon die op de winkelvloer aanwezig is, het nauwst in contact staat met de klant, fungeert als eerste aanspreekpunt.

Rol 2: Medewerkers achter de schermen

De persoon die actief is achter de schermen van de winkel en instaat voor de vlotte dagelijkse werking van de winkel.

Rol 3: Leidinggevende
rol

De persoon die de leidinggevende taken op zich neemt, zorgt voor de aansturing van het team, lange termijn focus hanteert, strategie van de winkel uitwerkt en opvolgt.