Beknopte definitie:

Interesse tonen in (de ideeën van) anderen, het gezamenlijk belang vooropstellen en bijdragen aan een positieve werksfeer door zich behulpzaam op te stellen.

Kernwoorden:

 • Interesse tonen
 • Respect voor diversiteit
 • Groepsbelang en groepsgeest
 • Behulpzaamheid
 • Kennis delen en overleggen
 • Conflicthantering

Gedragsindicatoren:

 • Ideeën spontaan delen en anderen hiertoe aanmoedigen / interesse tonen in ideeën van anderen / toont respect voor de verscheidenheid in mensen
 • Stelt het groepsbelang / gezamenlijk resultaat boven het eigenbelang / persoonlijk resultaat
 • Draagt bij aan een positieve werksfeer / stelt zich behulpzaam op / vraagt hulp / deelt informatie en kennis
 • Groepsgeest creëren en bevorderen / pleegt overleg / viert successen / geeft opbouwende feedback / stimuleert kennisoverdracht
 • Zet samenwerkingsverbanden op met relevante organisaties
 • Conflicthantering

Relatie met andere competenties:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Inlevingsvermogen (empathie)
 • Planning en organisatie
 • Leiderschap

Ontwikkeltips:

 • Kijk hoe je collega’s elkaar motiveren en stimuleren om samen te werken. Hoe doen ze dat? Wat zeggen ze? Hoe gedragen ze zich naar elkaar? Nemen ze spontaan taken van elkaar over? Zijn ze behulpzaam? Geven ze elkaar complimenten?
 • Deel je kennis met je collega’s door hen tips te geven.
 • Organiseer een brainstorm met je collega’s over een onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld: de organisatie van een teambuilding, kennisdeling in het team bevorderen, … . Let er tijdens de brainstorm op dat je naar elkaars ideeën luistert en verder bouwt op elkaars input.
 • Bied een collega spontaan hulp aan.
 • Betrek een collega bij een taak die je moet uitvoeren en bevraag zijn/haar mening.