Beknopte definitie:

Blijk geven van verbondenheid met de organisatie door zich loyaal op te stellen en het positief imago te bewaken. Verantwoordelijkheidszin tonen in het werk en ontwikkelingen opvolgen.

Kernwoorden:

 • Verbondenheid
 • Loyaliteit
 • Verantwoordelijkheidszin

Gedragsindicatoren:

 • Zich verbonden voelen met de organisatie en het beroep / praat in termen van ‘wij’
 • Loyaal en correct reageren wanneer buitenstaanders kritiek uiten op de organisatie / positief imago bewaken /
 • Verantwoordelijkheid tonen voor het werk / genomen beslissingen steunen / afspraken en procedures navolgen / doelstellingen nastreven
 • Ontwikkelingen in de organisatie en het werkveld opvolgen / structuren zo nodig bijsturen

Relatie met andere competenties:

 • Positieve ingesteldheid
 • Samenwerken

Ontwikkeltips:

 • Ga eens op zoek naar de missie, visie en doelstellingen van je organisatie. Staan deze ergens beschreven?
 • Sla eens een praatje met collega’s van afdelingen waar je mogelijks minder vaak mee samenwerkt. Wat is hun taak in de organisatie? Op welke manier gaat hun afdeling te werk? Deel ook informatie over jouw takenpakket en de werking van jouw afdeling.
 • Bespreek ontwikkelingen die je opmerkt binnen de sector met je collega’s, bijvoorbeeld: digitalisering, verandering van de klantbehoefte, online winkelen, … . Hoe zouden jullie hier nog beter op kunnen inspelen?