Beknopte definitie:

Het werk op een kwaliteitsvolle, ordelijke, geconcentreerde wijze en met oog voor detail uitvoeren. Zorg dragen voor materiaal en de gekregen instructies. De kwaliteit van het werk evalueren, bewaken en optimaliseren.

Kernwoorden:

 • Instructies opvolgen
 • Concentratie
 • Kwaliteitsvol werken
 • Detailgericht
 • Ordelijk

Gedragsindicatoren:

 • Werkt volgens de instructies en let op details / werkt kwaliteitsvol, ook bij routinematige taken / controleert het werk / blijft alert en geconcentreerd / merkt fouten snel op
 • Draagt zorg voor materialen / maakt of herstelt producten rekening houdend met nauwkeurigheidseisen
 • Gaat ordelijk te werk / laat de werkplek netjes achter / levert verzorgd werk af
 • Kan essentiĆ«le details en trends uit cijfermatig materiaal halen
 • Evalueert, bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van het werk en de dienstverlening

Relatie met andere competenties:

 • Planning en organisatie
 • Zelfstandigheid

Ontwikkeltips:

 • Controleer je werk met een kritisch oog vooraleer het af te leveren. Kijk na of de informatie volledig en correct is.
 • Reflecteer over je eigen nauwgezetheid: werk je met oog voor detail? Wat zijn mogelijke oorzaken van (kleine) fouten die je soms maakt? Hoe kan je dit in de toekomst vermijden?
 • Vraag een collega die nauwgezet werkt om tips die je ook kan toepassen. Observeer hoe hij/zij tewerk gaat. Bespreek die aanpak met je collega en pas de tips vervolgens zelf toe.
 • Ga na waarom je bepaalde taken niet tot een goed einde bracht. Wist je wat het einddoel was, hoeveel tijd je nodig had, wat je deadline was en had je alle middelen om je werk uit te voeren?