Beknopte definitie:

Zich zelfkritisch opstellen, openstaan voor feedback en interesse / motivatie tonen om bij te leren. Kennis in het vakgebied opvolgen vanuit een nieuwsgierige ingesteldheid en delen met anderen.

Kernwoorden:

 • Kritisch reflecteren
 • Zelfinzicht
 • Open voor feedback
 • Nieuwsgierig

Gedragsindicatoren:

 • Zichzelf en het functioneren in vraag kunnen stellen / toont inzicht in eigen sterktes, valkuilen, drijfveren en interesses
 • Staat open voor feedback / leert uit fouten en ervaringen
 • Toont interesse om bij te leren / is nieuwsgierig / is bereid tot het leren van nieuwe methodes / onthoudt gemakkelijk nieuwe informatie
 • Is gemotiveerd bij het leren / stelt vragen / past theorie toe in de praktijk / werkt zich snel in
 • Volgt evoluties in het vakdomein op
 • Deelt kennis met anderen
 • Stimuleert anderen tot leren en creëert de nodige randvoorwaarden

Relatie met andere competenties:

 • Flexibiliteit
 • Positieve ingesteldheid
 • Veerkracht
 • Organisatiebetrokkenheid
 • Coaching

Ontwikkeltips:

 • Ga je eigen sterktes en verbeterpunten na. Bespreek deze met een collega of je leidinggevende en laat hen verder aanvullen. Ga vervolgens na hoe je je verbeterpunten kan aanpakken, bijvoorbeeld: kan een collega je hierin ondersteunen, kan je een opleiding volgen, … .
 • Bedenk in welke taak of productassortiment je je nog meer zou willen verdiepen. Bespreek met je leidinggevende hoe je dit kan aanpakken.
 • Train jezelf in het openstaan voor feedback. Luister naar de boodschap van de andere en vraag door indien deze onduidelijk is. Tracht niet in een verdedigende houding te stappen.
 • Neem contact op met mensen die je kent die graag leren en zichzelf steeds blijven ontwikkelen. Wat is hun motivatie? Waarom willen ze blijven bijleren? Welk idee hiervan kan je zelf toepassen?
 • Als je het moeilijk vindt om dit op je werk toe te passen, zoek dan een hobby die je leuk vindt. Wat maakt het leren van deze hobby zo leuk en kan je die kenmerken ook op je werk toepassen?