Beknopte definitie:

Aandachtig zijn voor het gedrag en de gevoelens van anderen en daar respectvol mee omgaan. Kan hierdoor behoeften, verwachtingen en (non-verbale) signalen van anderen inschatten en ermee rekening houden.

Kernwoorden:

 • Aandacht voor gedrag en gevoelens
 • Interesse, openheid en respect
 • Begrip tonen
 • Non-verbale signalen opmerken
 • Behoeften en verwachtingen inschatten

Gedragsindicatoren:

 • Heeft aandacht voor gedrag en (onuitgesproken) gevoelens van anderen en houdt er rekening mee
 • Toont interesse, openheid, respect
 • Gevoelens, denk- en leefwereld begrijpen, aanvoelen / zich in de plaats stellen / begrip
 • Non-verbale signalen inschatten / gepast omgaan met weerstand, conflicten en gevoeligheden
 • Behoeften en verwachtingen van de klant inschatten
 • Houdt rekening met het effect van het eigen optreden op anderen
 • Verkoopstrategie afstemmen op klantentype
 • Naar klant / collega’s

Relatie met andere competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Coaching

Ontwikkeltips:

 • Verplaats je tijdens een gesprek in de positie van de klant en tracht de situatie vanuit zijn invalshoek te bekijken.
 • Wees alert voor non-verbale signalen die je van je gesprekspartner opvangt en ga na wat deze daarmee wil zeggen.
 • Laat jezelf begeleiden door iemand uit je omgeving die een sterk inlevingsvermogen heeft.
 • Laat je klant uitspreken, vraag door en toets regelmatig af of je het goed begrepen hebt: “Bedoel je dat…”.
 • Besteed aandacht aan belangrijke gebeurtenissen van anderen (ziek familielid, verjaardag, …).
 • Merk je zelf op wanneer iemands non-verbale communicatie niet aansluit bij wat die persoon zegt?