Beknopte definitie:

Werk zien, overgaan tot actie en verantwoordelijkheid opnemen. Problemen en kansen signaleren en er autonoom op reageren.

Kernwoorden:

 • Werk zien
 • Voortouw nemen
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Oplossingsgericht
 • Proactief

Gedragsindicatoren:

 • Ziet werk / stelt acties voor / gaat over tot actie / wacht niet af / neemt verantwoordelijkheid
 • Taken uitvoeren met min. begeleiding en instructies / zelfstandig afwerken
 • Neemt het voortouw
 • Signaleert problemen en kansen
 • Autonoom reageren op problemen / actieve opstelling hebben / zoekt oplossingen
 • Met ideeën komen / kansen benutten / doet meer dan wordt gevraagd / ziet verbeterpunten
 • Anticipeert op gebeurtenissen / is proactief

Relatie met andere competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Leiderschap
 • Zelfstandigheid
 • Organisatiebetrokkenheid

Ontwikkeltips:

 • Begin met kleine stappen: bedenk een initiatief dat een grote kans heeft op succes en voer dit uit. Zo experimenteer je eerst met een veilig initiatief en breid je dit langzaam uit.
 • Betrek een collega in de ideeën die je hebt en ga er samen voor.
 • Laat jezelf coachen door iemand die sterk is in het nemen van initiatieven.
 • Wacht niet tot er een vraag komt maar onderneem zelf actie om vb. de samenwerking te verbeteren of de kwaliteit van je werkplek te verbeteren.
 • Leer door collega’s te imiteren die volgens jou veel initiatief tonen.
 • Vraag collega’s om feedback zodat je hun verbetertips kan meenemen bij een volgend initiatief.