Beknopte definitie:

Doelgroepgericht en inspirerend communiceren, zowel verbaal als non-verbaal, door de communicatiestijl af te stemmen en gespreksvaardigheden (actief luisteren, doorvragen, samenvatten, …) toe te passen.

Kernwoorden:

 • Communicatie afstemmen i.f.v. doelgroep
 • Actief luisteren
 • Interesse tonen
 • Inspireren
 • Non-verbale communicatie

Gedragsindicatoren:

 • Mondeling
  • Boodschap correct overbrengen i.f.v. doelgroep / vakjargon / verzorgd taalgebruik / volledig en bondig
  • Communicatiestijl afstemmen (formeel, informeel, interactief) / actief luisteren
  • Ander laten uitspreken / doorvragen / samenvatten / nagaan of boodschap duidelijk is / interesse tonen
  • Gebruikt voorbeelden en hulpmiddelen / anderen inspireren / zelfvertrouwen uitstralen
  • Non-verbale communicatie: intonatie, houding, expressie, articulatie, oogcontact, snelheid, ritme
 • Schriftelijk
  • Spelling / structuur / zinsconstructies
  • Efficiënt rapporteren

Relatie met andere competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen (empathie)
 • Samenwerken
 • Leiderschap
 • Coaching
 • Commercieel inzicht

Ontwikkeltips:

 • Observeer een collega hoe hij/zij met klanten communiceert. Begrijpt de klant wat hij wil zeggen? Is zijn boodschap voldoende concreet?
 • Vraag aan een collega om je te observeren tijdens een gesprek met de klant en daarbij te letten op jouw verbale en non-verbale communicatie.
 • Herformuleer je boodschap wanneer deze niet duidelijk overkomt en ga na waardoor dat kwam.
 • Oefen jezelf in het stellen van doorvragen om een beter zicht te krijgen op de vraag van de klant.
 • Houd je gespreksdoel voor ogen, beperk je tot de essentie, wijd niet onnodig uit.
 • Stem je taalgebruik af op de persoon met wie je spreekt.
 • Laat je gesprekspartner merken dat je interesse hebt in wat hij vertelt, stel gerichte vragen.
 • Laat je geschreven tekst nalezen door een collega.