Beknopte definitie:

Constructieve feedback geven om zo aan te zetten tot zelfreflectie, zelfsturing en bij te dragen tot de ontwikkeling van anderen. Talenten onderkennen, anderen stimuleren om deze in te zetten en hiertoe ruimte en middelen voorzien. Vertrouwen tonen in zelfsturing en groei. Zich bewust zijn van de eigen sterktes en valkuilen.

Kernwoorden:

 • Feedback
 • Begeleiden van medewerkers
 • Ruimte en middelen voorzien
 • Talenten onderkennen
 • Zelfreflectie

Gedragsindicatoren:

 • Geeft gerichte en constructieve feedback aan medewerkers over het functioneren en ontwikkelingsmogelijkheden / zet aan tot zelfreflectie, zelfsturing en eigenaarschap
 • Begeleidt medewerkers bij het ontwikkelen van zelfstandig gedrag
 • Onderkent talenten / stimuleert medewerkers tot het inzetten van talenten in hun loopbaan
 • Laat toe dat medewerkers met vallen en opstaan nieuw gedrag ontwikkelen / brengt hen in situaties die leerzaam zijn / heeft vertrouwen in de zelfsturing en groei
 • Voorziet ruimte en middelen aan medewerkers om zich te ontwikkelen / stimuleert kennisoverdracht in het team / motiveert medewerkers om van elkaar te leren / creëert een open feedbackcultuur en veilige leeromgeving
 • Stimuleert en motiveert medewerkers om zelf met mogelijke oplossingen te komen / vergroot hun probleemoplossend vermogen
 • Is zich bewust van eigen sterktes en valkuilen / switch tussen diverse rollen: instructeur, mentor, supervisor, coach, intervisor

Relatie met andere competenties:

 • Leiderschap
 • Inlevingsvermogen (empathie)
 • Communicatieve vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Positieve ingesteldheid

Ontwikkeltips:

 • Kijk hoe je eigen baas coacht, hoe stimuleert hij/zij anderen? Stel hun aanpak in vraag.
 • Stap niet in de valkuil om zelf oplossingen te bedenken, maar stimuleer de persoon die je coacht om met ideeën te komen. Hieruit zal die het meest leren.
 • Zijn de doelen die je je medewerkers stelt voldoende uitdagend?
 • Geef je je medewerkers de ruimte om fouten te maken en hiervan te leren?
 • Wees begripvol wanneer er een fout wordt gemaakt door de persoon die je coacht en benader het als een leermoment. Reflecteer samen over hoe dit in de toekomst anders kan worden aangepakt.
 • Kritische zelfreflectie is erg belangrijk als coach. Ga na op welke gebieden je sterk staat en waarin je jezelf nog kan ontwikkelen.
 • Bevraag de behoefte tot coaching bij je medewerkers. Waarin kunnen zij nog begeleiding gebruiken? Stel samen een ontwikkelingstraject op.