WAT IS EEN SMART CITY?

Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen.

Doel van een slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen. Alle onderdelen van de stad zijn verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als motor het internet der dingen. Dit maakt niet alleen een beter bestuur mogelijk, maar laat het bestuur ook toe om de inwoners in de gaten te houden, wat meteen de keerzijde is van de smart city.

DOEL VAN HET PROJECT

De transformatie van de maatschappij waarbij globalisering, digitalisering maar tevens customer experience als belangrijke trends waargenomen worden, vormen tevens de uitdaging van de retailers vandaag. Een golf van informatie en vernieuwende digitale toepassingen sluipen het traditionele KMO-management van de retailer binnen. De vertaalslag naar haalbare, efficiënte en aanvaardbare (budgettaire) digitale professionalisering en investeringen is vaak een actieplan waar de retailer niet op zichzelf aan begint. Een stijgende trend in e-commerce omzetcijfers en de omgekeerde dalende trend instore winsten leiden vaak tot falingen en stopzettingen van de kleine retailers. Een rechtstreeks gevolg tot leegstand van panden in de binnenstad en verarming van stadskernen. Overheidsdiensten buigen het hoofd over stadskernversterking, citymarketing, stimulering retailers maar hebben onvoldoende expertise en tools om zich over deze problematiek te buigen.

Dit onderzoeksproject zal via het detecteren van innovatieve toepassingen en best practices op zowel digitaal/technisch ondersteunend vlak als een benchmarkstudie van centrumsteden in de Euregio, demo’s en roadshows opzetten ter inspiratie en ondersteuning van de retailers en beleidsmakers met als doel een slimme retailer, slimme(re) stad voor de consument van de toekomst.

Dit tweejarig onderzoeksproject is complementair opgesteld rond het multidisciplinair strategisch beleid voor de uitbouw van het thema smart cities en retailinnovatie.

SPEERPUNT RETAILINNOVATIE

Binnen expertisecentrum Innovatief ondernemen zetten de onderzoekers van speerpunt retailinnovatie in op vernieuwend onderzoek naar retail in al haar facetten. De focus ligt hierbij op businessgeoriënteerd praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Retailerondernemers en beleidsorganisaties kunnen zich tot ons wenden met hun vragen rond professionaliseringstrajecten, opportuniteitsanalyses of effectiviteitsmetingen. Samen met de retailer worden noden afgetoetst en/of metingen uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Vervolgens stippelen wij in nauw overleg een toekomsttraject uit. Of het nu gaat om meer beleving in de fysieke winkel, het uitwerken van nieuwe businessmodellen of het implementeren van innovatieve technologieën om beter tegemoet te komen aan de noden van de huidige consument, PXL-Research begeleidt retailers stap voor stap naar een innovatieve toekomst.

In co-creatie met het werkveld wordt steeds de beste oplossing voor ieder innovatievraagstuk gezocht. Onze aanpak is professioneel, laagdrempelig, hands-on en staat garant voor een win-winsituatie voor alle partijen.