BUSINESS MODEL CANVAS

Het business model canvas bevat 9 bouwstenen van een bedrijfsmodel op een duidelijke en overzichtelijke manier samengebracht in één canvas. Dit is een nuttig hulpmiddel om je business model uit te schrijven en zo de meerwaarde die je als retailonderneming creëert te detecteren.

De 9 bouwstenen zijn met elkaar verbonden. Verander je als retailondernemer 1 van de bouwstenen, dan heeft dit een effect op de rest. Wanneer er iets wijzigt in je onderneming, is het dan ook een goed idee om het business model canvas opnieuw te overlopen en bij te sturen waar nodig.

HOE GA JE TE WERK?

De 9 bouwstenen zijn:

  1. Waardepropositie
  2. Klantsegmenten
  3. Kanalen
  4. Klantrelaties
  5. Kernprocessen
  6. Kernmiddelen
  7. Strategische partners
  8. Inkomstenbronnen
  9. Kostenstructuur

Centraal in het model staat het aanbod naar je klant (waardepropositie). Rechts hiervan beschrijf je wie je klanten zijn (klantsegmenten), via welke kanalen je hen bedient en hoe je klantrelaties opbouwt en onderhoudt. In de linkerhelft beschrijf je alle acties en processen die je onderneemt om je aanbod te garanderen (kernprocessen), welke middelen je nodig hebt om dit te realiseren (kernmiddelen) en met wie je hiervoor samenwerkt (strategische partners).

Onderaan som je tot slot al je kosten op (kostenstructuur) en zet je dit af tegen waar je geld verdient (inkomstenbronnen).

Download de template hier.

Meer info? https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kQsrVxUwHAY&feature=emb_logo

Bron: Business Model Generation van Alex Osterwalder en Yves Pigneur- www.businessmodelgeneration.com