Focus

Winkelcentrum verder ontwikkelen en positioneren als aangename en kwalitatieve winkelomgeving.

Doel

  • Winkelcentra promoten
  • Nieuwe aanpak shoppinggebeuren
  • Infrastructuur herwaarderen/vernieuwen
  • Draadloos WIFI in publiek toegankelijke gebouwen en druk bezochte publieke locaties