Focus

Mechelen promoten als de ideale woon- en werkplek in de Vlaamse Ruit.

Doel

Aspirant-investeerders aantrekken en ontwikkelaars van privéprojecten aansporen om mee te bouwen aan Mechelen.

Output

Troeven Mechelen als woon- en werkplek benadrukken via verschillende activiteiten, stadsvernieuwingsprojecten, vb. herbestemming gebouwen, stadswandeling, …