Focus

Het Internet of Things – dat fysieke objecten via het Internet met elkaar én met ons verbindt – naar de stad brengen.

Doel

Via honderden slimme sensoren en draadloze gateways in zorgvuldig gekozen straten en gebouwen, ontpopt ’t stad zich tot een ware proeftuin voor Internet of Things (IoT). Bedoeling is om, op termijn, duizenden Antwerpenaren te verbinden met tal van innovatieve toepassingen die de levenskwaliteit in Antwerpen aanzienlijk zullen verhogen – met onder meer een positieve impact op de mobiliteit en het veiligheidsgevoel.

Output

Innovatieve producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen die het wonen, leven en werken in de stad een pak aangenamer maken – zoals:

  • Apps om persoonlijke gezondheidsparameters of de luchtkwaliteit te monitoren.
  • Het beter in kaart brengen en opvolgen van sociale interacties en burgerinitiatieven.
  • Mobiliteitsapps om verkeersstromen en de bezettingsgraad van parkings op te volgen, of routes flexibel te kunnen aanpassen in functie van verkeerssituaties.
  • Multimedia op maat, interactieve stadsschermen.